Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výzva PRV č.1

16. 7. 2018

Seznam přijatých projektů ve výzvě č.1 PRV

 

Výzva č.1 PRV k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Program rozvoje venkova na období 2014-2020

MAS Rozvoj Tanvaldska z.s. vyhlašuje dne 19.7.2018 první výzvu PRV Výzva se vyhlašuje na Fiche 2, 3, 4, 5 a 6. Příjem projektů bude probíhat v kanceláři MAS ve dnech 2-16. srpna 2018. Podrobné informace pro žadatele jsou uvedeny v dokumentu výzvy a dalších níže uvedených dokumentech.

Souhlas s vyhlášením výzvy

Výzva MAS č.1

příloha č.1: Soulad s SCLLD pro území MAS RozvojTanvaldska  

příloha č.2 - 6:

Fiche 2

Fiche 3

Fiche 4

Fiche 5

Fiche 6

Příloha č.7: Interní postupy MAS pro realizaci PR PRV  

Příloha č.8: Etický kodex člena Hodnotící komise

Příloha č.9:  Pravidla Opatření 19

Příloha č.10: Pravidla pro operaci 19.2.1

Příloha č.11:  Finanční plán a indikátory programových rámců

Příloha č.12: vzor - "Smlouva o spolupráci"

Příloha č.13: vzor - "Doložení spolupráce"

 

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP

Instrukce pro vyplnění prohlášení o zařazení podniku do MSP

 

Další dokumenty:

Jednací řád Hodnotící komise.pdf

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Prirucka pro publicitu.pdf

Programový rámec PRV MAS Rozvoj Tanvaldska

 

Informace:

Informace pro žadatele o přístup do Portálu Farmáře

Žádost o přístup do portálu Farmáře

Návod na generování žádosti o dotaci na portálu Farmáře