Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ukončené

Výzva MAS Rozvoj Tanvaldska - Sociální podnikání - I.

Výzva MAS Rozvoj Tanvaldska k předkládání žádostí o podporu

Přílohy:

Příloha č. 1_Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2_Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3_Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru

Příloha č. 4_Podnikatelský plán

Příloha č. 6_ Sada rozpoznávacích znaků – integrační sociální podnik

Příloha č. 7_ Sada rozpoznávacích znaků – environmentální sociální podnik

Příloha č. 8_Stanovy Místní akční skupiny Rozvoj Tanvaldska z.s.

Příloha č. 9_Jednací řád - Rada MAS

Příloha č. 10_Jednací řád - Hodnotící komise

Příloha č. 11_Jednací řád - Kontrolní komise

Podání žádosti elektronicky v MS 2014+

Žádosti přijaté k hodnocení

Číslo projektu Název projektu Žadatel Stav žádosti / Dokumenty z hodnocení
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009945 Sociální podnik - Centrum služeb Centrum služeb Jiřetín s.r.o.

Žádost o podporu nesplnila podmínky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

ýzva MAS Rozvoj Tanvaldska - Sociální začleňování - I.

Výzva MAS Rozvoj Tanvaldska k předkládání žádostí o podporu

Přílohy:

 1. Příloha č. 1_Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

 2. Příloha č. 2_Jednací řád – Rada MAS

 3. Příloha č. 3_Jednací řád – Hodnotící komise

 4. Příloha č. 4_Jednací řád – Kontrolní komise

 5. Příloha č. 5_Etický kodex osoby (hodnocení či výběr)

 6. Příloha č. 6_Specifikace zaměření podporovaných aktivit

 7. Příloha č. 8_Principy komunitní sociální práce

 8. Příloha č. 9_Podpora sociálních služeb – Vyrovnávací platba

 9. Příloha č. 11a_Údaje o sociální službě

 10. Příloha č. 12_Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

 11. Příloha č.11b_Přehled čerpání vyrovnávací platby na soc. služby

Podání žádosti elektronicky v MS 2014+

Žádosti přijaté k hodnocení

Číslo projektu Název projektu Žadatel Dokumenty z hodnocení a výběru
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009820 Komunitní sociální práce v Majáku Mateřské a dětské centrum MAJÁK, z. s.

A. Věcné hodnocení

a) zápis z jednání hodnotící komise

b) prezenční listina z jednání hodnotící komise

c) podpůrné hodnocení projektu_KP_Maják

B. Výběr k financování

Zápis z jednání Rady MASRT(rozhodovací orgán),vč.příloh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva MAS Rozvoj Tanvaldska - Prorodinná opatření - I.

Výzva MAS Rozvoj Tanvaldska k předkládání žádostí o podporu

Přílohy:

 1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

 2. Jednací řád Rady MAS

 3. Jednací řád Hodnotící komise MAS

 4. Jednací řád Kontrolní komise MAS

 5. Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru

Podání žádosti elektronicky v MS 2014+

Žádosti přijaté k hodnocení

Číslo projektu Název projektu Žadatel Dokumenty z hodnocení a výběru
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009715 Příměstské tábory Středisko volného času Tanvald, příspěvková organizace

A. Věcné hodnocení

a) zápis z jednání hodnotící komise

b) prezenční listina z jednání hodnotící komise

c) podpůrné hodnocení projektu

B. Výběr k financování

Zápis z jednání Rady MASRT(rozhodovací orgán),vč.příloh

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009722 Příměstské tábory v Majáku 2019 - 2021 Mateřské a dětské centrum MAJÁK, z. s.

A. Věcné hodnocení

a) zápis z jednání hodnotící komise

b) prezenční listina z jednání hodnotící komise

c) podpůrné hodnocení projektu_Maják

B. Výběr k financování

Zápis z jednání Rady MASRT(rozhodovací orgán),vč.příloh