Jdi na obsah Jdi na menu
 


B.1.2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli, snižování nezaměstnanosti

A. Podporované aktivity

B.1.2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli, snižování nezaměstnanosti

1. Vznik nových sociálních podniků (integračních, environmentálních) a jejich provoz

2. Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin

Pozn.: Součástí projektů budou řešeny vzdělávací a marketingové aktivity.

B. Cílové skupiny

B.1 Cílové skupiny pro integrační sociální podnik

 • osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v nebo po výkonu trestu
 • osoby opouštějící institucionální zařízení
 • azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR
 • osoby pečující o jiné závislé osoby
 • neformální pečovatelé

B.2 Cílové skupiny pro environmentální sociální podnik

 • osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v nebo po výkonu trestu
 • osoby opouštějící institucionální zařízení
 • azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR
 • neaktivní osoby
 • osoby pečující o malé děti
 • uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let
 • lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě
 • osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské / rodičovské dovolené
 • osoby pečující o jiné závislé osoby
 • neformální pečovatelé

Ve výzvě MAS budou cílové skupiny specifikovány konkrétně, včetně způsobů doložení zařazení osob(y) do cílové skupiny.

C. Příjemci podpory

 • OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné dle zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • obchodní korporace vymezené zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • nestátní neziskové organizace