Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČLENOVÉ

Seznam členů

Seznam členů MAS k 1.8.2017

 

Podmínky pro vznik členství a povinnosti člena 

Vznik členství:

Členem MAS se může stát fyzická osoba starší 18 let či právnická osoba, která se ztotožňuje s cíli MAS a má trvalé bydliště či sídlo v území působnosti spolku dle článku III. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku.

Práva člena:
            - být informován o programu a akcích MAS
            - uplatňovat svůj názor a připomínky k činnosti a k hospodaření MAS
            - využívat výhody poskytované MAS
            - volit své zástupce do orgánů MAS a být volen
            - vystoupit z MAS

Povinnosti člena:
          - naplňovat program MAS a aktivně v jeho prospěch pracovat
          - chránit a pečovat o majetek a dobré jméno MAS
          - platit členské příspěvky dle rozhodnutí valné hromady

          - definovat svoji zájmovou skupinu

 

Zájmové skupiny

Členové MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. Příslušnost ke své zájmové skupině definuje člen MAS podle své převažující činnosti. Člen MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

 MAS Rozvoj Tanvaldska vymezila  zájmové skupiny v souladu s SCLLD takto:

1. Rozvoj infrastruktury

2. Zkvalitnění života v území

3. Podpora podnikání

4. Rozvoj cestovního ruchu

5. Ochrana přírody